New Product

280.000
230.000
250.000
350.000
280.000
280.000

super sale mua 1 tặng 1

 
 

Gcore Rodeo

1600 Hơi / 50mg

180.000

Giá Gốc 360.000

Xem ngay Giao hàng hỏa tốc

Aokpro

4000 Hơi / 50mg

200.000

Giá Gốc 400.000

Xem ngay Giao hàng hỏa tốc

Coolplay X37

4000 Hơi / 50mg

200.000

Giá Gốc 500.000

Xem ngay Giao hàng hỏa tốc

Super sale

Coolplay

1 TẶNG 1
BIG SALE
-43%

Coolplay X37 Pod 4000 hơi – Pod Dùng 1 Lần

200.000
220.000

Disposable Pod

BIG SALE
-38%

Maker Pod 4000 Hơi – Pod Dùng 1 Lần

200.000
200.000
200.000
170.000

Disposable Pod

1 TẶNG 1
-36%

Gcore Rodeo Pod 1600 hơi Pod Dùng 1 Lần

180.000

Disposable Pod

1 TẶNG 1
-28%

Ijoy Lio Bar 2500 Hơi – Pod Dùng 1 Lần

180.000

All Product

250.000
280.000
280.000
250.000
350.000
Hết hàng
280.000
100.000
230.000
280.000
280.000
170.000
220.000

Coolplay

1 TẶNG 1
BIG SALE
-43%

Coolplay X37 Pod 4000 hơi – Pod Dùng 1 Lần

200.000

Disposable Pod

BIG SALE
-38%

Maker Pod 4000 Hơi – Pod Dùng 1 Lần

200.000
260.000
220.000
260.000

Aokpro

1 TẶNG 1
BIG SALE
-43%

Aokpro 4000 Hơi Disposable Pod Dùng 1 Lần

200.000
200.000

Disposable Pod

1 TẶNG 1
BIG SALE
-43%

Fizzy Maxx Pod 3000 Hơi – Pod Dùng 1 Lần

200.000
200.000
230.000